Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Yucatan

Dilwyn Llwyd sy’n arwain y grŵp Yucatan, ac maent bellach wrthi ers tua saith mlynedd.

Cynhyrchwyd eu halbwm cyntaf yn stiwdio Sigur Ros yn Reykjakik, a does dim amheuaeth fod y grŵp syfrdanol hwnnw o Wlad yr Iâ wedi dylanwadau’n drwm ar sŵn Yucatan.

Maent yn cyfuno sŵn gitars gyda llinynnau clasurol i greu haenau o sŵn sy’n adleiladu’n raddol i gampwaith epig a chofiadwy.

Rhyddhawyd albwm cyntaf Yucatan, sy’n rhannu enw’r grŵp, yn 2007 gyda’r EP Enlli yn dilyn yn 2010.

Bydd eu sŵn llawn yn siŵr o swnio’n arbennig yn y pafiliwn anferth ym Mhontrhydfendigaid.

myspace.com/yucatanambyth

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg