Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Ayes

“Ein prif dylanwadau ydi’r Red Hot Chilli Peppers a’r Foo Fighters, ac mae bendant dylanwad gan grwpiau Cymraeg fel Yr Ods hefyd. Aelodau’r band ydi Rhys, sy’n canu a chwarae gitâr, Leah ar allweddellau a lleisiau cefndir, Trystan ar gitâr, Taliesin ar gitâr fas, a Lewis ar y drymiau. Ni’n newydd, ni’n wreiddiol, a ni ddim yn meddwl fyddwch chi wedi clywed unrhywbeth fel hyn o’r blaen!”

facebook.com/pages/Yr-Ayes/127767123995443

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg