Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Saethau

Criw o hogiau ifanc a brwdfrydig o ardal Felinheli a Chaernarfon ydy Y Saethau. Fe’i ffurfiwyd yn Awst 2009, ac yn fuan iawn roedden nhw’n profi llwyddiant mewn cystadlaethau Brwydr y Bandiau amrywiol.

Mae dylanwadau Y Saethau’n amrywio o Mumford and Sons a Bob Delyn a’r Ebillion i Blink 182 a Red Hot Chilli Peppers.

Er bod yr hogiau dal yn ifanc, maen nhw’n dechrau creu argraff ac mae dyfodol disglair iddyn nhw.

myspace.com/ysaethau

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg