Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Rwtch

“Rydyn ni yn ddeuawd acwstic newydd o Bontypridd, sydd yn cael dylanwadau o artistiad a bandie fel Al Lewis, Huw M a Cowbois Rhos Botwnnog. Ers haf 2011 rydyn ni wedi bod yn sgwennu ein EP gyntaf yn cyd-weithio gydag aelodau o Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas ac Y Niwl ac rydym am recordio’r EP yr haf yma. Yn cefnogi cantorion fel Bryn Fôn, Elin Fflur a Gwyneth Glyn yn barod, rydyn ni’n edrych ymlaen i chwarae gwyliau cerddorol fel Gŵyl Bedroc ac yr Eisteddfod Gendlaethol i ychwanegu at y rhestr hyn yr haf yma.”

yrwtch.tumblr.com

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg