Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Reu

“Y Reu ydi’n enw, deuawd o Ddyffryn Nantlle ydan ni ond fydd gyda ni drymar byw ac efallai gitarydd ychwanegol hefyd. Aelodau’r band yw Mathonwy Llwyd ac Iwan Fôn, cyn-aelodau o’r Stereotypicals. Rydym wedi tyfu fyny yn gwrando ar bandiau fel Oasis, Arctic Monkeys, Kasabian ac amrywiaeth o fandiau Cymraeg. Dechreuodd y band efo’r bwriad o geisio ddod â rhywbeth newydd i’r SRG, miwsig allwch chi ddawnsio i ond sydd hefyd yn cario neges bwysig. Mae’r band dim ond yn mynd ers yr 2il o Fehefin ond o fewn yr wythnos a hanner yna rydym wedi recordio ein demo cyntaf sef ‘Beth Genai i Ddweud’ sydd wedi cael ei chwarae ar C2 ar raglenni Huw Stephens a Lisa Gwilym.”

facebook.com/pages/Y-Reu/230705177046909

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg