Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Chi yw y Byd!

Helpwch Y Lle i greu fideo arbennig i gân Gruff Rhys

Os wyt ti’n dod i ŵyl Hanner Cant, gwna’n siwr bod ti’n tynnu digon o luniau ac yn ffilmio gyda dy ffôn neu gamera – mae criw Y Lle yn mynd i greu gerddorol arloesol ac ychydig yn wahanol ar gyfer un o ganeuon enwoca Gruff Rhys.

Gwylia’r fideo yma i gael gwybod mwy, a gyrra unrhyw luniau a fideos o Gruff at olygyddion talentog Y Lle drwy’r linc yma: ylle.wetransfer.com.

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg