Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Gwirfoddolwyr

“Rydym yn fand o Aberystwyth sy’n chwarae caneuon indie roc. Mae gennym ddau gitar, un gitar fas a drymiwr. Rydym wedi chwarae Mid Mad yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth, Castell Roc, hefyd yn Aberystwyth, a pherfformio ar Wedi 3, Y Lle, Noson Lawen ac ennill Ysgol Roc. Bydd e’n meddwl llawer i ni os gallem ni chwarae!”

facebook.com/pages/Y-Gwirfoddolwyr/227527760591620

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg