Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Diarth

“Ni ydi Y Diarth o ardal Lanberis. Ffurfwyd y band gan gyn-aelodau y band After An Alibi yn Haf 2012. Mae’r band ar ganol recordio EP fydd yn cael ei rhyddhau ar ddiwedd yr haf, ac yn bwriadu chwarae gymaint o gigs ag sy’n bosib ar draws Gymru gyfan. Aelodau’r band yw Sion Foulkes - Llais, Rhys Evans - Drums, Dave Thomas - Bas, Dan Thomas - Gitar.”

soundcloud.com/y-diarth

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg