Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Cyfoes

“Band o Gaerfyrddin yw Y Cyfoes, ddaeth yn 2il yn Brwydr Y Bandiau C2 2010 a 3ydd yn Brwydr Y Bandiau Maes B yr un flwyddyn. Ers ’ny, nathon ni gloi nos Lun ym Maes B llynedd, chwarae yn Clwb Ifor Bach dwywaith; chwarae yn Gaerfyrddin ar daith Creision Hud, Trwbador a Sen Segur; chwarae mewn amryw o gigiau Cymdeithas yr Iaith, recordio sesiwn fyw i ‘Y Lle’ a chwarae gyda Gwibdaith Hen Frân yn un o gigiau misol Pontardawe. Credwn bod gennym fwy o dilyniant ar ôl pob gig ac rydym yn fand sydd wedi tynnu sylw a derbyn parch mawr o bobl yn yr SRG.”

facebook.com/ycyfoes

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg