Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Y Bandana

Pedwar o hogia ifanc o ardal Felinheli ydy Y Bandana. Fe’i ffurfiwyd yn 2008 a doedd hi ddim yn hir cyn iddyn nhw wedi gwneud eu marc ar syrcit Brwydr y Bandiau. Dros y tair blynedd diwethaf mae’r grŵp wedi sefydlu eu hunain fel un o grwpiau ifanc mwyaf poblogaidd Cymru ac wedi sicrhau dilyniant mawr i’w gigs byw.

Maen nhw wedi ennill nifer o wobrau cerddorol yn ddiweddar, gan gynnwys Sengl Orau a Chân Orau Gwobrau’r Selar 2010, ac yna Cân Orau a Band y Flwyddyn yng Ngwobrau’r Selar 2011. Rhyddhawyd albwm cyntaf y grŵp ar ddechrau 2011.

myspace.com/ybandana

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg