Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

WUW

“Byddaf yn chwarae set arbennig o gerddoriaeth electroneg i ddathlu hanner can mlynedd o weithgarwch Cymdeithas yr Iaith, gydag elfennau o gerddoriaeth bas wrban fel drwm a bas, dyb, dybstep, breakbeat a hip-hop gyda samplau o areithiau o brotestiadau Cymdeithas yr Iaith, a hen areithiau fel araith enwog ‘I ti mae Perthyn ei Ollwng’ gan JR Jones. Dwi’n bwriadu dod ag ochr tanddearol cerddoriaeth electroneg Cymraeg i’r amlwg yn yr SRG, gyda neges gryf i gefnogi achos wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Rwy’n cynhyrchu cerddoriaeth a chymysgiadau o adra yn Rachub, Bethesda, ac rwy wedi bod yn cyd-gynnal noson boblogaidd BASSMENT yng ngogledd Cymru ers 2005, lle rwy’n chwarae setiau cyffrous a newydd sbon.”

soundcloud.com/wuw

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg