Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Tocynnau

Mae tocynnau ar werth nawr yn y llefydd canlynol am £30:

Tocynnau dydd

Os na fyddi di’n gallu dod i’r ŵyl dydd Sadwrn, elli di dalu wrth y drws ar gyfer y nos Wener yn unig am £12 (fydd y tocynnau hyn ddim ar werth o flaen llaw).

Dim ond tocynnau penwythnos fydd ar werth ar y dydd Sadwrn, gan fod £30 am ddiwrnod llawn o gerddoriaeth fyw, o ganol dydd tan yr oriau mân, eisoes yn bris hynod o resymol!

Plant

Bydd mynediad am ddim i bob plentyn dan 13 oed gydag oedolyn sy’n talu.

Dwi di archebu yn barod — pryd fydda i’n derbyn fy nhocyn?

Wnawn ni bostio’r holl docynnau sydd wedi rhag-archebu ddiwedd mis Mehefin.

Archebu tocynnau

Dim ond £25 ydi tocyn penwythnos wrth archebu o flaen llaw — sef 50c y band!

(£25 yr un, dan 13 oed am ddim gydag oedolyn sy’n talu).

Codir tâl prosesu a phostio £2.50 yr archeb. Fe’ch trosglwyddir i safle PayPal i dalu.

PayPal, MasterCard, Maestro, Visa, Amex, Switch, Solo, Delta, Electron

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg