Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Sen Segur

Ymddangosodd y grŵp yma’n wreiddiol dan yr enw Crazy Mountain People, gan chwarae eu gig cyntaf yng Ngŵyl Gwydir yn Llanrwst ym Medi 2009 gan chwarae rhai gigs dan yr enw ar ôl hynny.

Ailymddangosodd y triawd o Benmachno ar ddechrau 2011, a rhyddhawyd eu EP cyntaf Pen Rhydd ym mis Ebrill y flwyddyn honno. Cafodd yr EP dderbyniad da a chafodd Sen Segur gyfle i deithio i bump lleoliad ym mhob cwr i Gymru fel rhan o leinyp taith Slot Selar gyda Creision Hud a Trwbador, gan sefydlu eu hunain fel un o grwpiau ifanc mwyaf cyffrous y sin.

Mae eu synau seicadelig yn atseinio o ddylanwad grwpiau fel Ffa Coffi Pawb, Y Cyrff a Jen Jeniro.

soundcloud.com/sensegur

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg