Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Mr Huw

Mr Huw ydy prosiect diweddaraf y cerddor amldalentog Huw Owen, gynt o Cacan Wŷ Experience a Kentucky AFC.

Ar ôl profi ei bedigrî a chael llwyddiant ysgubol gyda cherddoriaeth roc trwm Kentucky, penderfynodd Huw fentro gyda synau ysgafnach ei brosiect unigol.

Rhyddhaodd ei albwm cyntaf Llond Lle o Hwrs a Lladron yn 2008, gyda’r holl ganeuon low-fi wedi eu recordio ganddo ar ei beiriant 8 trac. Flwyddyn yn ddiweddarach roedd yn ennill canmoliaeth eang am ei ail LP Hud a Llefrith, sef enillydd teitl Albwm y Flwyddyn yng Ngwobrau RAP Radio Cymru.

Yn 2010, rhyddhaodd yr albwm ddwyieithog, Dirty North Walians / Gogleddwyr Budur, gyda chyfres o fideos annibynnol yn cael eu cynhyrchu law yn llaw.

Ym mis Mawrth eleni, rhyddhawyd ei gynnyrch diweddaraf ar ffurf EP dan yr enw EP i’r Afiechydon.

mrhuw.com

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg