Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Llety yn ardal Bont

(Darparwyd y wybodaeth gan y llefydd aros, a dy’n ni ddim wedi ei gwirio)

Black Lion Hotel

Mill Street, Pontrhydfendigaid, Ceredigion SY25 6BE
01974 831624 ‎ blacklionhotel.co.uk

Pentref Gwyliau Parc Teifi

Stryd y Bont, Pontryhdfendigaid, Ceredigion SY25 6EH
01974 831730 ‎ parcteifi.co.uk

Red Lion

Stryd y Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion SY25 6BH
01974 831232 ‎ redlionbont.co.uk

Llysyfedwen, Pontrhydfendigaid

Gwesty gwely a brecwast sydd dros y ffordd i’r Pafiliwn. Ystafelloedd ‘king’ dwbwl a sengl, i gyd en suite.
bontbedandbreakfast.co.uk

Bwthyn Gwyliau Tŷ Gwyn, Pontrhydfendigaid

Ysgubor garreg wedi’i newid yn fwthyn gwyliau yw Tŷ Gwyn sy’n gallu darparu llety hunan arlwyo i hyd at 5 person. Dim ond hyd 4 cae o’r Pafiliwn!
tygwynlodge.co.uk

Teifi Inn

Ffair Rhos, Ystrad Meurig, Aberystwyth, Ceredigion SY25 6BP

Hafan Ynys

Ynys Berfedd, Swyddffynnon, Ystrad Meurig
01974 831602 jillleach@gmail.com www.hafanynys.co.uk

Ysgubor Treflyn

Pontryfendigaid Road, Tregaron, Ceredigion SY25 6JF
01974 298427 treflyn-barn.com

Gwesty’r Talbot

Y Sgwar, Tregaron SY25 6JL
01974 298208 ‎ ytalbot.com

Miners Arms

Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6DN
01974 282238 ‎ minersarms.net

Fferm yr Yurt

Crynfryn, Penuwch, Tregaron, Ceredigion SY25 6RE
01974 821594 ‎ theyurtfarm.co.uk

Bythynod Cors Caron

Llwyngwinau Isaf (Barn Conversions), Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY25 6LW
07779 276106 ‎ ccfarmcottages.com

New Inn

Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion SY25 6RS
01974 298452 ‎ newinnllanddewibrefi.co.uk

Bythynnod Dolyrychain

Bythynnod hunan ddarpar moethus ger Pontrhydfendigaid. 3 bwthyn safon pum seren mewn lleoliad ardderchog. Mae modd llogi’r bythynod ar gyfer gwely a brecwast hefyd os ydych yn aros am un neu ychydig nosweithiau.
cambrianmountainholidays.co.uk

Bythynnod y Barcud Coch

Hen ysgubor sydd wedi ei adnewyddu yn foethus i gynnig bwthyn hunan ddarpar 4 seren yng nghanol Mynyddoedd Cambria sy’n addas i deulu neu grwp o ffrindiau.
01974 831 540 crhis@redkitecottages.com redkitecottages.com

Maes Gylfir

Bwthyn hunan arlwy yn Ystrad Meurig, rhyw ddwy filltir o’r Bont.
Maes Gylfir, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AX
01974 831 471 stay@maesgylfir.co.uk maesgylfinir.co.uk

Maes Carafannau Bryn-y-Gors

Maes carafannau statig ar gyrrion Pontrhydfendigaid. Carafannau ar gael i’w llogi.
bryn-y-gors.co.uk

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg