Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Huw M

Huw M ydy prosiect unigol y cerddor amryddawn Huw Meredydd Roberts, gynt o’r grŵp Chouchen.

Mae Huw yn llwyddo i blethu cerddoriaeth sy’n hanu o’r traddodiad gwerinol Cymreig gyda’r technegau electronig diweddaraf i greu sŵn unigryw sy’n hyfrydwch llwyr i’r glust.

Rhyddhaodd ei albwm cyntaf, Os Mewn Sŵn yn annibynnol yn 2009 cyn i label Gwymon ei ail-ryddhau yn 2010 -roedd yr albwm yn ail ar restr 10 uchaf albyms gorau’r flwyddyn yng nghylchgrawn Y Selar yn 2009.

Yn Nhachwedd 2011 cyhoeddwyd ail LP Huw M, sef Gathering Dusk ac roedd y croeso’r un mor wresog ag yr oedd gyda’r cyntaf.

Un o gerddorion mwyaf aeddfed a gwreiddiol y sin ar hyn o bryd.

huwm.net

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg