Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Helyntion Jôs y Ficar

“Rydym yn fand ska-funk o ardal Pen Llŷn ac wedi bod yn gigio’n gyson ers dros flwyddyn a hanner. Mae rhai o’n caneuon wedi cael eu chwarae ar Radio Cymru, a bûm yn chwarae yng Nghlwb Ifor Bach ac yn gig yr Eisteddfod Rhyng-golegol ychydig fisoedd yn ôl. Rydym yn chwarae ar lwyfan Maes B ar nos wener y 10fed o Awst. Mae chwech aelod yn y band, ac ein prif ddylanwadau yw bandiau fel Anweledig a Derwyddon Dr Gonzo.”

facebook.com/helyntionjosyficar

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg