Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Heather Jones

Beth allwch chi ei ddweud am Heather Jones, heblaw’r ffaith ei bod hi heb os wedi bod yn un o hoelion wyth y sin gerddoriaeth Gymraeg dros y pum degawd diwethaf. Mae’n addas iawn felly ei bod hi’n rhan o arlwy gig Hanner Cant, fydd yn dathlu treftadaeth gerddorol yr hanner can mlynedd diwethaf.

Wedi ei geni yng Nghaerdydd, rhyddhaodd Heather ei deunydd cyntaf, sef EP Caneuon Heather Jones ym 1968, gyda sengl yn dilyn y flwyddyn ganlynol. Yn fuan wedi hynny fe ffurfiodd y grŵp enwog, Y Bara Menyn, gyda Geraint Jarman a Meic Stevens.

Erbyn 1971 roedd Heather yn ôl yn perfformio ar ben ei hun a rhyddhaodd tri EP yn fuan ar ôl ei gilydd sef Heather (1969), Colli Iaith (1970) a Cwm Hiraeth (1971). Mae caneuon teitl y ddau olaf wedi dod yn glasuron yr iaith Gymraeg, gyda Colli Iaith yn hoelio ei chynulleidfa mewn gigs byw hyd heddiw.

Mae’r gantores wedi dal ati i gigio a recordio’n rheolaidd dros y blynyddoedd. Ym 1990 rhyddhawyd yr albwm Petalau yn y Gwynt ar label Sain. Ar droad y mileniwm rhyddhaodd LP Hwyrnos, gydag Enaid yn dilyn yn 2006.

Dros y blynyddoedd mae Heather wedi cydweithio gyda llu o artistiaid eraill, gan gynnwys Tŷ Gwydr ac yn fwy diweddar Clinigol.

Heather Jones (BBC Cymru)

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg