Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Gwyneth Glyn

Llenor wedi troi’n gerddor ydy Gwyneth Glyn, ond diolch byth ei bod wedi penderfynu arallgyfeirio!

Yn wreiddiol o Lanarmon ger Pwllheli, roedd wedi cyhoeddi nifer o lyfrau cyn penderfynu cyhoeddi ychydig o gerddoriaeth yn 2005 gyda’i halbwm cyntaf, Wyneb Dros Dro. Cafod lwyddiant ysgubol gyda’r albwm yma, ac mae’n un o’r albyms Cymraeg sydd wedi gwerthu orau dros y ddegawd ddiwethaf. Mae’r albwm hefyd yn cynnwys y trac Adra, sydd wedi dod yn anthem fodern i bob pwrpas.

Ers hynny mae Gwyneth wedi rhyddhau dau albwm arall, sef Tonau (2007) a Cainc (2011). Talent arbennig iawn.

myspace.com/gwynethglyn

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg