Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Tocynnau

Mae tocynnau ar gael nawr am £30 mewn siopau ac ar y drws – manylion ar y dudalen tocynnau.

Plant

Mae croeso i deuluoedd yn yr ŵyl. Bydd mynediad am ddim i bob plentyn dan 13 oed gydag oedolyn sy’n talu. Gobeithiwn drefnu ardal chwarae i blant yn yr ŵyl, a bydd maes pebyll teuluol.

Bwyd a stondinau

Bydd dewis o fwydydd cynnes ac oer ar gael i’w prynu ar safle’r pafiliwn dros y penwythnos. Mae siop fechan yng nghanol y pentref, Siop y Bont, sydd ar agor 7am-7pm Gwener, 7am-2pm Sadwrn, ac 8am-12:30pm Sul.

Amseroedd

Dyw’r union amserlen ddim wedi cadarnhau eto, ond yn fras:

Dydd Gwener agor drysau 5pm, band cyntaf 6pm, gorffen tua 2am.
Dydd Sadwrn agor drysau 11am, band cyntaf canol dydd, gorffen tua 2am.

Oes lle i wersylla?

Oes! Bydd maes pebyll cyffredinol, a maes pebyll ar gyfer teuluoedd, yn agos iawn i’r pafiliwn. Bydd tâl bychan o £2.50 y pen y noson i wersylla, i’w dalu wrth gyrraedd y maes. Bydd y maes pebyll ar agor o 4pm ddydd Gwener i ganol dydd ddydd Sul.

Gai ddod â charafan?

Mae lle ar gyfer nifer cyfyngedig o garafannau mewn safle cyfagos. Bydd angen bwcio lle o flaen law, trwy yrru neges i helo@hannercant.com, a thalu £10 am y safle wrth gyrraedd. Mae toiledau ar y safle.

Toliedau a chawodydd

Bydd toiledau mewn llefydd amrywiol o gwmpas safle’r Pafiliwn a Neuadd Bentref Bont. Bydd cawodydd yn cael eu darparu gan Glwb Pêl-droed Bont fore Sadwrn a Sul.

Oes llefydd eraill i aros?

Dyma rhestr o lefydd i aros yn yr ardal (dyw’r rhain ddim yn gysylltiedig â’r ŵyl a dydyn ni ddim wedi gwirio dim o’r manylion).

Sut ydw i’n cyrraedd?

Edrycha ar ein tudalen gwybodaeth drafnidiaeth a lleoliad.

Cwestiynau eraill?

helo@hannercant.com

Darlledu

Mae’n bosib bydd camerâu fideo yn yr ŵyl — trwy fod yn bresennol rwyt ti’n cydsynio i fod yn rhan o’r recordiadau.

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg