Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Gruff Rhys

Go brin fod angen cyflwyniad i un o’r sêr cerddorol mwyaf i ddod o Gymru dros y degawdau diwethaf!

Mae Gruff Rhys yn fwyaf adnabyddus fel prif ganwr a chyfansoddwr grŵp mwyaf hirhoedlog symudiad ‘cŵl Cymru’, Super Furry Animals. Cyn iddo ffurfio’r grŵp hwnnw, bu’n chwarae mewn nifer o grwpiau Cymraeg eraill — Ffa Coffi Pawb y mwyaf adnabyddus o’r rhain.

Rhwng 1996 a 2009 fe ryddhaodd Super Furry Animals naw albym gan ddod yn grŵp adnabyddus ledled y byd. Trwy’r cyfnod maent wedi cofio eu gwreiddiau a chefnogi pethau Cymraeg a Chymreig.

Rhyddhaodd Gruff ei albwm unigol cyntaf, Yr Atal Genhedlaeth yn 2005. Dilynodd Candylion yn 2007 cyn i Hotel Shampoo gael ei ryddhau ym mis Chwefror llynedd.

Mae Gruff hefyd wedi cydweithio gyda nifer o artistiaid eraill. Ffurfiodd brosiect Neon Neon gyda Boom Bip, a rhyddhau albwm gwych Stainless Style yn 2008, gan dderbyn enwebiad ar gyfer Gwobrau Mercury 2008. Mae hefyd wedi cydweithio gyda Goldie Lookin’ Chain, Gorillaz, Brian Wilson a De La Soul.

Heb os mae Gruff yn un o sêr mwyaf ei genhedlaeth a bydd yn un o uchafbwyntiau penwythnos Hanner Cant.

gruffrhys.com

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg