Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Gildas

Gildas ydy prosiect unigol Arwel Lloyd Owen, sy’n dod yn wreiddiol o Lansannan yng Nghonwy.

Dechreuodd ei yrfa gerddorol fel prif gitarydd Al Lewis Band, ac mae wedi bod yn rhan allweddol o lwyddiant y grŵp hwnnw dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn fwy diweddar fe ddechreuodd gyfansoddi dan yr enw Gildas, a rhyddhaodd albwm hyfryd Nos Da yn 2010 — trydydd albwm gorau’r flwyddyn yn ôl cylchgrawn Y Selar.

Mae’r enw Gildas er cof am fynach Cymreig o’r 6ed ganrif oedd yn teithio cryn dipyn, gan gofnodi llawer o hanes y dydd wrth fynd ar ei hynt.

Mae sŵn reit unigryw i gerddoriaeth Gildas, yn gymysgedd acwstig ac electronig wedi’i ddylanwadu arno gan gerddoriaeth thema cartŵns!

myspace.com/gildasmusicuk

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg