Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Gai Toms

Mae Gai Toms yn un o gyfansoddwyr gorau ei genhedlaeth.

Daeth i amlygrwydd gyntaf fel aelod o’r grŵp gwallgof a gwych o Flaenau Ffestiniog, Anweledig. Rhwng 1991 a 2008 roedd yn rhannol gyfrifol am ddyrchafiad graddol y grŵp i fod yn fand mwyaf poblogaidd Cymru, gan hedleinio llwyth o ddigwyddiadau mwyaf y sîn Gymraeg.

Ym 1997 dechreuodd Gai berfformio dan yr enw Mim Twm Llai hefyd. Lle’r oedd Anweledig yn cyfuno synau reggae a ska, roedd Mim Twm yn rhoi allbwn ar gyfer cynnyrch mwy gwerinol Gai. Rhyddhaodd dri albwm dan yr enw Mim Twm Llai, sef O’r Sbensh (2002), Straeon y Cymdogion (2005) ac Yr Eira Mawr (2006).

Yn 2008, penderfynodd Gai bod angen newid, a dechreuodd berfformio dan yr enw Gai Toms. Rhyddhaodd albwm cysyniadol gwych Rhwng y Llygru a’r Glasu ar ei label ei hun, ac eleni fe ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Cân i Gymru gyda’r gân Braf yw Cael Byw. Mae’r addo albwm newydd rhyw ben eleni!

gaitoms.com

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg