Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Eisiau bod yn band rhif 50?

Cyfle i fandiau ennill slot olaf gig dathlu

Mae’r enwebiadau bellach wedi cau – bydd y bleidlais yn agor yn fuan

Wrth nodi 50 o ddyddiau nes dechrau gig 50 mawreddog Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi bod cyfle i fandiau ennill slot rhif hanner cant ar y leinyp!

Ers cyhoeddi manylion y digwyddiad ym mis Awst llynedd, mae’r trefnwyr wedi bod yn cyhoeddi enw un perfformiwr fydd yn cymryd rhan dros y penwythnos yn wythnosol.

Er nad ydy pob enw wedi eu datgelu eto, mae 49 o’r 50 slot wedi eu llenwi, gan adael un ar ôl – ac mae’r Gymdeithas am i’r cyhoedd benderfynu pwy sy’n haeddu’r slot olaf gwerthfawr.

Mae disgwyl bydd tipyn o ddiddordeb yn y cyfle gan bod nifer yn sôn am y digwyddiad fel ‘gig y ddegawd’ ac eraill yn cyfeirio ato fel ‘gig y ganrif’.

“Mae wedi bod yn anodd cyfyngu’r dewis o artistaid i ddim ond 50 gan bod cymaint o grwpiau ac unigolion da’n weithgar ar hyn o bryd” meddai un o’r trefnwyr, Owain Schiavone.

“Dyma benderfynu rhoi’r cyfrifoldeb o lenwi’r slot olaf yn nwylo’r gynulleidfa felly.”

Mae angen i grwpiau sy’n awyddus i gael eu hystyried enwebu eu hunain yn y man cyntaf, ac mae modd iddyn nhw wneud hynny ar wefan y digwyddiad hannercant.com/band50 rhwng hyn a 10 Mehefin.

“Unwaith y byddwn ni wedi derbyn enwebiadau gan y grwpiau eu hunain, byddwn ni’n agor pleidlais agored a bydd y grŵp gyda’r mwyaf o bleidleisiau’n cael cynnig y slot olaf.”

“Cyfrifoldeb yr artistiaid ar y rhestr fydd gwerthu eu hunain i brofi mai nhw ddylai ennill y slot, a denu pleidleisiau.”

“Rydan ni wedi ceisio gwrando ar farn pobl ynglŷn â phwy ddylai for ar y rhestr trwy gydol, ond fel hyn mae cyfle i’r gynulleidfa ddewis perfformiwr yn uniongyrchol.”

Pleidlais Band 50

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg