Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Colorama

Carwyn Ellis ydi’r enigma aml-dalentog sy’n arwain y band seicadelig-werinol Colorama a ffurfiwyd yn 2008. Gwnaeth Carwyn ei enw fel cerddor cyn hynny, gan weithio gyda nifer o enwau mawr y sin yn Lloegr – yn eu mysg Edwyn Collins, Oasis, Shane MacGowan, UNKLE a James Hunter.

Yn groes i’r graen, daeth y Colorama yn boblogaidd yn Siapan cyn dod i’r amlwg ym Mhrydain. Rhyddhawyd albwm cyntaf y grŵp, Cookie Zoo, yno yn 2008, ond yn fuan iawn roedden nhw’n creu argraff gyda pherfformiadau yn rhai o brif wyliau Prydain.

Cafodd eu cryno-albwm Prydeinig cyntaf, Magic Lantern Show, ei ryddhau yn 2009 ar label Redbricks Recordings. Roedd y casgliad yn cynnwys y gân Gymraeg Dere Mewn a ddaeth yn ffefryn gyda DJs Radio Cymru ac sydd yn un o draciau amlycaf yr iaith Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf.

Dilynodd albwm arall, Box, yn 2010 cyn iddyn nhw ryddhau cryno-albwm Cymraeg gwych o’r enw Llyfr Lliwio yn Hydref 2011.

Dyma fand sy’n gwthio ffiniau’r genre gwerin i’r eithaf.

colorama.org.uk

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg