Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Bryn Fôn yn ymuno â’r parti

Un o artistiaid amlycaf y pedwar degawd diwethaf yn rhan o arlwy gig mawreddog i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae trefnwyr Hanner Cant, yr ŵyl gerddorol i ddathlu pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith yn 50, wedi cyhoeddi y bydd un o artistiaid Cymraeg amlycaf y pedwar degawd diwethaf yn ymuno â’r arlwy ym Mhafiliwn Bont ym mis Gorffennaf.

Bydd Bryn Fôn yn ymuno â’r 49 o artistiaid Cymraeg eraill fydd yn perfformio ar benwythnos 13-14 Gorffennaf.

Bu criw Hanner Cant yn rhyddhau enw un artist bob wythnos ers cyhoeddi trefniadau’r gig ddechrau mis Awst llynedd – Gruff Rhys oedd y cyntaf ac ers hynny mae Yr Ods, Meic Stevens a Gai Toms ymysg y 30 sydd wedi eu henwi hyd yn hyn.

Bryn Fôn a’r Band yw rhif 31 felly, ac mae’r amseru’n dda i’r trefnwyr wrth i docynnau sylfaenol fynd ar werth am hanner dydd yfory (dydd Iau, 1 Mawrth).

Uchafbwynt

Mae’r cerddor o Ddyffryn Nantlle yn gefnogwr brwd o Gymdeithas yr Iaith, ac yn falch iawn o fod yn rhan o’r gig hanesyddol i ddathlu pen-blwydd y mudiad.

“Fel un sydd wedi bod mewn band ers dros 35 o flynyddoedd, dwi’n teimlo fel cyd-ddathlu hefo’r Gymdeithas... mae’n teimlo fel 50 i mi ’fyd!” meddai Bryn Fôn.

“Rwyf wedi bod yn dyst i sawl ‘noson fawr’ yn y gorffennol, ond mae’n debyg y bydd y gig i ddathlu’r 50 yn uchafbwynt i unrhyw un sydd â diddordeb mewn canu Cymraeg.”

Mae’r penwythnos yn arwyddocaol hefyd i Bryn gan fod ganddo gysylltiad arbennig arall â Phontrhydfendigaid.

“Wrth gwrs, bydd hefyd yn grêt cael mynd nôl i’r Bont i weld hen ffrindiau o fy nyddiau yn chwarae pêl-droed i’r pentre.”

Mae tocynnau’r penwythnos yn mynd ar werth yn swyddogol ddydd Iau, 1 Mawrth, ar wefan y digwyddiad, hannercant.com. Dim ond £25 ydy pris tocyn wrth brynu o flaen llaw – sy’n gyfystyr â thalu 50c am bob artist sy’n perfformio.

Gyda llai nag ugain o wythnosau i fynd tan y penwythnos mawr bellach, bydd rhagor o fanylion am y digwyddiad yn cael eu rhyddhau dros yr wythnos nesaf. Gallwch ddilyn y newyddion diweddaraf ar y wefan a thrwy ddilyn @hannercant ar Twitter.

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg