Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Brigyn a Hefin Huws

Mae’r ddau frawd o Lanrug, Ynyr ac Eurig, wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd ar draws Cymru ers 2004.

Ar gyfer eu perfformiad arbennig yn Hanner Cant, maen nhw wedi gwahodd Hefin Huws o Fethesda i gydganu ac atgyfodi ei ganeuon fwya poblogaidd gyda nhw.

Bydd y set yn cynnwys clasuron o gyfnod Maffia Mr Huws, Llwybr Cyhoeddus a chaneuon ysgrifennodd Hefin ar y cyd gyda Les Morrison fel Twll Triongl, Chwysu dy hun yn oer a Cariad dros Chwant.

Bydd Gareth Huws (drymiwr y grwp Llwybr Cyhoeddus, a brawd Hefin) yn ymuno â nhw hefyd i gwblhau’r cymesur o ganeuon Hefin Huws a Brigyn, a chael dau set o ddau frawd ar y llwyfan yn perfformio!

brigyn.com

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg