Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Dy gyfle di i ddewis pwy fydd Band 50 Hanner Cant!

Ers mis Awst llynedd ry’n ni wedi bod yn cyhoeddi enwau artistiaid Hanner Cant fesul wythnos, ac erbyn hyn ni bron iawn â chyrraedd ddiwedd y daith!

Ond mae un slot ar ôl – a’r cyhoedd fydd yn dewis y band neu artist gaiff ei gyhoeddi fel Band 50.

Mae wyth ar y rhestr fer yn brwydro am y cyfle i agor dydd Sadwrn yr ŵyl ar y brif lwyfan.

Cliciwch ar yr enwau isod i ddarllen mwy amdanyn nhw, clywed trac, ac i bleidleisio dros un ohonynt!

Bydd y bleidlais yn cau nos Wener, Gorffennaf 6ed – wythnos cyn Hanner Cant. Bydd Sianel 62 yn cyhoeddi’r enillydd mewn rhaglen arbennig ar y nos Sul cyn yr ŵyl.

Pleidlais Band 50

  1. Yr Ayes
  2. Y Cyfoes
  3. Y Diarth
  4. Y Gwirfoddolwyr
  5. Helyntion Jôs y Ficar
  6. Y Reu
  7. Y Rwtch
  8. WUW

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg