Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Apêl am greiriau gigs y Gymdeithas

Fel rhan o’i dathliadau hanner canmlwyddiant, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio apêl am bob math o memorabilia o gigs y Gymdeithas dros y 50 mlynedd diwethaf.

Mae perthynas y Gymdeithas â’r sin roc Gymraeg wedi bod yn un agos iawn dros y degawdau diwethaf, ac mae’r mudiad iaith wedi cynnal nosweithiau bach a mawr ledled y wlad.

Gobaith y Gymdeithas yw y bydd pobl sydd wedi mynychu’r digwyddiadau yn gallu cyfrannu nwyddau ac eitemau amrywiol ar gyfer arddangosfa arbennig i ddathlu’r berthynas yma.

Bydd yr arddangosfa unigryw yn cael ei pharatoi fel rhan o gig Hanner Cant, sef y gig dathlu fydd yn cael ei chynnal ym Mhontrhydfendigaid ar benwythnos 13-14 Gorffennaf.

Curadur yr arddangosfa fydd Toni Schiavone, cyn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith ac un sydd wedi bod yng nghanol bwrlwm y sin roc Gymraeg ers diwedd y 1970au.

“Ry’n ni’n awyddus i ddathlu perthynas glòs y Gymdeithas â cherddoriaeth Gymraeg ar ffurf arddangosfa unigryw” meddai Toni Schiavone.

“Fel rhan o hynny ry’n ni’n lansio’r apêl yma i’r cyhoedd anfon unrhyw nwyddau neu ddeunydd yn ymwneud â gigs ac adloniant y Gymdeithas dros y blynyddoedd. Gall hyn gynnwys posteri, lluniau, crysau ti, ffansins neu gylchgronau neu unrhyw memorabilia arall sydd ganddyn nhw.”

“Un peth arall pwysig wrth gwrs ydy’r atgofion sydd gan bobl — mae gen i rai atgofion arbennig iawn o nosweithiau’r Gymdeithas dros y blynyddoedd ac ry’n ni am i bobl anfon eu straeon hwy i ni.”

Bydd modd i bobl anfon eitemau ar ffurf electroneg i drefnwyr yr arddangosfa, neu ffonio i drefnu ffordd arall o drosglwyddo nwyddau’n ddiogel.

“Mae rhai o gigs y Gymdeithas fel y nosweithiau Twrw Tanllyd a Rhyw Ddydd Un Dydd yn rhai hanesyddol erbyn hyn, ond mae’r gigs llai yr un mor bwysig i ni. Mae Hanner Cant yn ddathliad o gryfder y sin ar hyn o bryd ond mae hefyd yn gyfle i hel atgofion am orffennol y sin.”

Os oes gennych chi unrhyw beth i’w gyfrannu i’r arddangosfa, e-bostiwch arddangosfa@hannercant.com neu ffonio swyddfa’r Gymdethas ar 01970 624501.

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg