Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13–14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13–14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

9Bach

Gogwydd cyfoes ar gerddoriaeth werin, gydag uniad o alawon traddodiadaol ac arddulliau ac offerynnau cyfoes yn gyfeiliant i lais persain Lisa Jên.

Mae 9Bach wedi ennill clod ar draws y byd am eu hagwedd newydd at hen gerddoriaeth, gan berfformio mewn gwyliau rhyngwladol fel WOMAD a theithio ar draws Awstralia gyda cherddorion brodorol The Black Arm Band.

Bu Lisa hefyd yn teithio gyda Gruff Rhys a pherfformio ar Candylion.

9bach.com

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau i’n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg